Islamic Urdu Quotes
Urdu Quotes

Islamic Urdu Quotes

Islamic Urdu Quotes

Short Islamic Quotes :

Allah Pak Irshad Farmata Hai; “Beshak Nekiyan Buraiyon Ko Mita Deti Hain”

(Surah Hood:114)

 

Hadees Nabawi

quotes
Farmaan-e-Rasool Allah

Farmaan-e-Rasool Allah ﷺ :

“Janwaron Aur Zameen Ke Keere Makoron Ki Roohen Tasbeeh Men Masghool Hain, Jab Inki Tasbeeh Khatam Hojati Hai To Allah Pak Inki Rooh Qabz Farma Leta Hai. Inki Maut Malak-al-Maut Ke Qabze Men Nahin.”

 

English / Education / General Knowledge

 

Islamic Urdu Quotes

islamic urdu
Best Wallpaper

Best Wallpaper :

“Beshak Allah Hukum Farmata Hai Insaf Aur Naiki Ka”

(Surah Nahal:90)

 

https://asanipro.com/

 

Leave a Reply